Pre spolužiakov

Pre spolužiakov

Keď už trieda na zaujímavé dobrodružstvo so spolužiakmi nestačí, prídite k nám a vyskúšajte si ako si viete pomôcť v inej situácii ako pri písomke... Pomoc každého člena tímu bude na dodržanie časového limitu potrebná. Mali sme u nás už aj školský výlet a skupiny z tried si navzájom porovnali svoje logické myslenie pri úniku z miestnosti.